Leukemia Translocation Panel - Niềm Tin Cho Chất Lượng

Leukemia Translocation Panel - Niềm Tin Cho Chất Lượng

Leukemia Translocation Panel - Niềm Tin Cho Chất Lượng

Leukemia Translocation Panel - Niềm Tin Cho Chất Lượng

Leukemia Translocation Panel - Niềm Tin Cho Chất Lượng
Leukemia Translocation Panel - Niềm Tin Cho Chất Lượng
  • MBS - Niềm tin cho chất lượng! Cung cấp giải pháp chẩn đoán y tế và phòng thí nghiệm tiên tiến, đặc
  • Devyser New Products for Hereditary Cancer Testing
  • Hội thảo trực tuyến DEVYSER: Thiết lập tiêu chuẩn hiện đại để cung cấp dự phòng RhD cá nhân hóa
  • Devyser Compact IVDR Certified
  • Invisorb® Spin Soil DNA
  • Giải pháp xét nghiệm Ung Thư toàn diện
Chi tiết sản phẩm

Leukemia Translocation Panel

Kit phát hiện các biến thể chuyển đoạn NST AML1-ETO, CBFB-MYH11, MLL-AF4, TEL-AML1, E2A-PBX1 và PML-RARA trong tuỷ xương hoặc máu ngoại vi từ các bệnh nhân ung thư máu bằng phương pháp One-step Real-time PCR.
Thông số kỹ thuật
Thông tin
Video
Download

- Mô tả: Nhiều bệnh lý huyết học ác tính có có mang các chuyển đoạn NST được cho là đóng một vai trò quan trọng trong sự hình thành bệnh bạch cầu. Sự chuyển vị của nhiễm sắc thể quan sát thấy ở các vùng enhancer/promoter hoặc ở các trình tự khác của hai gen riêng biệt. Phát hiện và xác định các bản sao tổ hợp gen bất thường trong máu hoặc tủy xương của bệnh nhân cho phép chẩn đoán chính xác, đưa ra tiên lượng và hướng điều trị cho ALL, APL và AML.

- Bệnh phẩm: ly trích RNA tổng số từ tế bào máu

- Kit phát hiện bất thường NST (kênh FAM, ROX và CY5) và Internal control (kênh HEX/VIC)

- Tương thích với các dòng máy: ABI Prism® - 7300, 7500/7500 Fast

backtop