Invisorb® Spin Universal Kit - Niềm Tin Cho Chất Lượng

Invisorb® Spin Universal Kit - Niềm Tin Cho Chất Lượng

Invisorb® Spin Universal Kit - Niềm Tin Cho Chất Lượng

Invisorb® Spin Universal Kit - Niềm Tin Cho Chất Lượng

Invisorb® Spin Universal Kit - Niềm Tin Cho Chất Lượng
Invisorb® Spin Universal Kit - Niềm Tin Cho Chất Lượng
  • MBS - Niềm tin cho chất lượng! Cung cấp giải pháp chẩn đoán y tế và phòng thí nghiệm tiên tiến, đặc
  • Devyser New Products for Hereditary Cancer Testing
  • Hội thảo trực tuyến DEVYSER: Thiết lập tiêu chuẩn hiện đại để cung cấp dự phòng RhD cá nhân hóa
  • Devyser Compact IVDR Certified
  • Invisorb® Spin Soil DNA
  • Giải pháp xét nghiệm Ung Thư toàn diện
Chi tiết sản phẩm

Invisorb® Spin Universal Kit

Kit tách chiết và tinh sạch DNA bộ gen người, DNA vi khuẩn, DNA/RNA virus.
Thông số kỹ thuật
Thông tin
Video
Download

- Đạt chứng nhận CE – IVD.

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2000 và ISO EN 13485.

- Sử dụng kỹ thuật tách chiết bằng cột, có khả năng ly trích nucleic acid từ nhiều nguồn mẫu:

  • 100 µl mẫu máu tươi hoặc máu đông lạnh
  • 200 µl huyết tương/huyết thanh tươi hoặc đông lạnh, dịch nổi từ mẫu phân
  • 200 µl dịch rửa mẫu phết, mẫu đờm chưa xử lý, BAL (dịch rửa phế quản), dịch sữa
  • Mẫu từ thú y: 20 - 100 µl mẫu máu, 200 µl dịch màng ối, 200 µl dịch nổi từ vết thương

- Thời gian thực hiện: khoảng 60 phút

- Ứng dụng trong kỹ thuật: (RT)-PCR, Real time PCR, tổng hợp cDNA, ứng dụng microarray …

backtop