InviMag® Virus DNA/RNA Mini Kit/ KFml w/o plastics - Niềm Tin Cho Chất Lượng

InviMag® Virus DNA/RNA Mini Kit/ KFml w/o plastics - Niềm Tin Cho Chất Lượng

InviMag® Virus DNA/RNA Mini Kit/ KFml w/o plastics - Niềm Tin Cho Chất Lượng

InviMag® Virus DNA/RNA Mini Kit/ KFml w/o plastics - Niềm Tin Cho Chất Lượng

InviMag® Virus DNA/RNA Mini Kit/ KFml w/o plastics - Niềm Tin Cho Chất Lượng
InviMag® Virus DNA/RNA Mini Kit/ KFml w/o plastics - Niềm Tin Cho Chất Lượng
  • MBS - Niềm tin cho chất lượng! Cung cấp giải pháp chẩn đoán y tế và phòng thí nghiệm tiên tiến, đặc
  • Devyser New Products for Hereditary Cancer Testing
  • Hội thảo trực tuyến DEVYSER: Thiết lập tiêu chuẩn hiện đại để cung cấp dự phòng RhD cá nhân hóa
  • Devyser Compact IVDR Certified
  • Invisorb® Spin Soil DNA
  • Giải pháp xét nghiệm Ung Thư toàn diện
Chi tiết sản phẩm

InviMag® Virus DNA/RNA Mini Kit/ KFml w/o plastics

Kit tách chiết và tinh sạch DNA/RNA virus.
Thông số kỹ thuật
Thông tin
Video
Download

​- Đạt chứng nhận CE – IVD.

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2000 và ISO EN 13485.

- Sử dụng hạt từ kết hợp với công nghệ RTP (chỉ dùng một ống chứa các thành phần ly giải được đông khô) tách chiết nucliec acid từ nhiều nguồn mẫu:

  • 200 µl huyết tương/huyết thanh tươi hoặc đông lạnh, dịch cơ thể
  • 200 µl dịch nuôi cấy tế bào
  • 200 µl dịch rửa từ mẫu phết
  • 10 mg mô sinh thiết

- Thích hợp sử dụng trên hệ máy tách chiết KingFisher mL (Thermo Scientific).

- Thời gian: khoảng 20-25 phút (không kể ly giải).

- Bộ kit không cung cấp kèm vật tư tiêu hao sử dụng tách chiết.

- Ứng dụng trong kỹ thuật: (RT)-PCR, real time PCR, ứng dụng microarray ….

- Phù hợp với xét nghiệm COVID-19

backtop