Bộ chẩn đoán thể dị bội của nhiễm sắc thể X và Y

Bộ chẩn đoán thể dị bội của nhiễm sắc thể X và Y

Bộ chẩn đoán thể dị bội của nhiễm sắc thể X và Y

Bộ chẩn đoán thể dị bội của nhiễm sắc thể X và Y

Bộ chẩn đoán thể dị bội của nhiễm sắc thể X và Y
Bộ chẩn đoán thể dị bội của nhiễm sắc thể X và Y
  • MBS - Niềm tin cho chất lượng! Cung cấp giải pháp chẩn đoán y tế và phòng thí nghiệm tiên tiến, đặc
  • Devyser New Products for Hereditary Cancer Testing
  • Hội thảo trực tuyến DEVYSER: Thiết lập tiêu chuẩn hiện đại để cung cấp dự phòng RhD cá nhân hóa
  • Devyser Compact IVDR Certified
  • Invisorb® Spin Soil DNA
  • Giải pháp xét nghiệm Ung Thư toàn diện
Chi tiết sản phẩm

Devyser Resolution XY

Mã sản phẩm 8-A012.2-XY
Xác định thể dị bội của nhiễm sắc thể X và Y
Thông số kỹ thuật
Thông tin
Video
Download

2

Phân tích nhanh dị bội của nhiễm sắc thể X và Y

DNA

Yêu cầu lượng DNA bộ gen tối thiểu

 

Kết quả trong vòng chưa đầy năm giờ

Công nghệ được cấp bằng sáng chế
Devyser Resolution XY là bộ QF-PCR để phân tích định lượng nhanh các nhiễm sắc thể X và Y bằng cách sử dụng các chỉ dấu STR trên nhiễm sắc thể X và Y. Bộ Devyser Resolution XY bao gồm công nghệ đã được cấp bằng sáng chế của chúng tôi để chẩn đoán đáng tin cậy hội chứng Turner, sử dụng ba bộ đếm nhiễm sắc thể X chuyên dụng đánh dấu.

backtop