Bộ chẩn đoán thể dị bội của nhiễm sắc thể 18

Bộ chẩn đoán thể dị bội của nhiễm sắc thể 18

Bộ chẩn đoán thể dị bội của nhiễm sắc thể 18

Bộ chẩn đoán thể dị bội của nhiễm sắc thể 18

Bộ chẩn đoán thể dị bội của nhiễm sắc thể 18
Bộ chẩn đoán thể dị bội của nhiễm sắc thể 18
  • MBS - Niềm tin cho chất lượng! Cung cấp giải pháp chẩn đoán y tế và phòng thí nghiệm tiên tiến, đặc
  • Devyser New Products for Hereditary Cancer Testing
  • Hội thảo trực tuyến DEVYSER: Thiết lập tiêu chuẩn hiện đại để cung cấp dự phòng RhD cá nhân hóa
  • Devyser Compact IVDR Certified
  • Invisorb® Spin Soil DNA
  • Giải pháp xét nghiệm Ung Thư toàn diện
Chi tiết sản phẩm

Devyser Resolution 18

Mã sản phẩm 8-A012.2-18
Phân tích định lượng nhanh cho xét nghiệm độc lập, độ phân giải hoặc phản xạ của nhiễm sắc thể 18.
Thông số kỹ thuật
Thông tin
Video
Download

18

Phân tích dị bội nhanh trước khi sinh của nhiễm sắc thể 18

DNA

Yêu cầu lượng DNA bộ gen tối thiểu

5

Kết quả trong vòng chưa đầy năm giờ

Devyser Resolution 18 là một bộ QF-PCR để phân tích thể dị bội nhanh chóng của nhiễm sắc thể 18 bằng cách sử dụng 9 chỉ dấu STR trên nhiễm sắc thể 18.

backtop