Xét nghiệm thể dị bội nhiễm sắc thể 13

Xét nghiệm thể dị bội nhiễm sắc thể 13

Xét nghiệm thể dị bội nhiễm sắc thể 13

Xét nghiệm thể dị bội nhiễm sắc thể 13

Xét nghiệm thể dị bội nhiễm sắc thể 13
Xét nghiệm thể dị bội nhiễm sắc thể 13
  • MBS - Niềm tin cho chất lượng! Cung cấp giải pháp chẩn đoán y tế và phòng thí nghiệm tiên tiến, đặc
  • Devyser New Products for Hereditary Cancer Testing
  • Hội thảo trực tuyến DEVYSER: Thiết lập tiêu chuẩn hiện đại để cung cấp dự phòng RhD cá nhân hóa
  • Devyser Compact IVDR Certified
  • Invisorb® Spin Soil DNA
  • Giải pháp xét nghiệm Ung Thư toàn diện
Chi tiết sản phẩm

Devyser Resolution 13

Mã sản phẩm 8-A012.2-13
Xác định thể dị bội của nhiễm sắc thể 13
Thông số kỹ thuật
Thông tin
Video
Download

13

Phân tích dị bội nhanh trước khi sinh của nhiễm sắc thể 13

DNA

Yêu cầu lượng DNA bộ gen tối thiểu

5

Kết quả trong vòng chưa đầy năm giờ

Devyser Resolution 13 là một bộ QF-PCR để phân tích thể dị bội nhanh chóng của nhiễm sắc thể 13 bằng cách sử dụng chín chỉ dấu STR trên nhiễm sắc thể 13.

backtop