Chẩn đoán bất thường nhiễm sắc thể của thai nhi trước sinh

Chẩn đoán bất thường nhiễm sắc thể của thai nhi trước sinh

Chẩn đoán bất thường nhiễm sắc thể của thai nhi trước sinh

Chẩn đoán bất thường nhiễm sắc thể của thai nhi trước sinh

Chẩn đoán bất thường nhiễm sắc thể của thai nhi trước sinh
Chẩn đoán bất thường nhiễm sắc thể của thai nhi trước sinh
  • MBS - Niềm tin cho chất lượng! Cung cấp giải pháp chẩn đoán y tế và phòng thí nghiệm tiên tiến, đặc
  • Devyser New Products for Hereditary Cancer Testing
  • Hội thảo trực tuyến DEVYSER: Thiết lập tiêu chuẩn hiện đại để cung cấp dự phòng RhD cá nhân hóa
  • Devyser Compact IVDR Certified
  • Invisorb® Spin Soil DNA
  • Giải pháp xét nghiệm Ung Thư toàn diện
Chi tiết sản phẩm

Devyser Complete V2

Mã sản phẩm 8-A011.2-25
Phát hiện nhanh thể dị bội trước khi sinh của các nhiễm sắc thể 13, 18, 21 và XY. Không cần nuôi cấy mô.
Thông số kỹ thuật
Thông tin
Video
Download

4

Phân tích dị bội nhanh trước sinh của nhiễm sắc thể 13, 18, 21, X và Y

Không cần nuôi cấy mô

33

Phân tích thể dị bội sử dụng 33 chỉ dấu di truyền

33 chỉ dấu di truyền
Devyser Complete bao gồm phân tích 33 chỉ dấu di truyền. Nó phù hợp cho các phòng thí nghiệm thường xuyên phân tích các mẫu yêu cầu phân tích một số lượng lớn các chất đánh dấu để giảm thử nghiệm phản xạ.

 

Công nghệ được cấp bằng sáng chế
Phân tích được thực hiện bằng cách sử dụng hai hỗn hợp PCR riêng biệt bao gồm các dấu hiệu ID hỗn hợp chéo trong cả hai hỗn hợp để giảm nguy cơ trộn lẫn mẫu. Devyser Complete được sử dụng để phát hiện các hội chứng Down, Edwards, Patau và Klinefelter. Nó cũng bao gồm công nghệ được cấp bằng sáng chế của Devyser để phát hiện hội chứng Turner, sử dụng hai chỉ dấu đếm nhiễm sắc thể X chuyên dụng.

backtop