Devyser Compact V3 - Niềm Tin Cho Chất Lượng

Devyser Compact V3 - Niềm Tin Cho Chất Lượng

Devyser Compact V3 - Niềm Tin Cho Chất Lượng

Devyser Compact V3 - Niềm Tin Cho Chất Lượng

Devyser Compact V3 - Niềm Tin Cho Chất Lượng
Devyser Compact V3 - Niềm Tin Cho Chất Lượng
  • MBS - Niềm tin cho chất lượng! Cung cấp giải pháp chẩn đoán y tế và phòng thí nghiệm tiên tiến, đặc
  • Devyser New Products for Hereditary Cancer Testing
  • Hội thảo trực tuyến DEVYSER: Thiết lập tiêu chuẩn hiện đại để cung cấp dự phòng RhD cá nhân hóa
  • Devyser Compact IVDR Certified
  • Invisorb® Spin Soil DNA
  • Giải pháp xét nghiệm Ung Thư toàn diện
Chi tiết sản phẩm

Devyser Compact V3

Phát hiện nhanh thể dị bội trước sinh của các nhiễm sắc thể 13, 18, 21 và XY trong một hỗn hợp PCR duy nhất.
Thông số kỹ thuật
Thông tin
Video
Download

MCC

Phát hiện lệch bội nhiễm sắc thể và ô nhiễm tế bào mẹ

Test tube icon

PCR đơn ống

45

Phân tích nhanh với thời gian thực hiện tối thiểu

 

 

Chứng nhận CE-IVD
Ngoài việc phát hiện các hội chứng Down, Edwards, Patau và Klinefelter, bộ công cụ Devyser Compact bao gồm công nghệ đã được cấp bằng sáng chế của chúng tôi để chẩn đoán đáng tin cậy hội chứng Turner, sử dụng hai dấu hiệu đếm nhiễm sắc thể X chuyên dụng. Bộ xét nghiệm Devyser Compact được chứng nhận CE-IVD dựa trên định lượng, sự khuếch đại PCR đa mục tiêu cho phép phát hiện 26 chỉ dấu di truyền mang tính thông tin cao trong một hỗn hợp duy nhất để chẩn đoán nhanh trước khi sinh các thể dị bội nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính phổ biến nhất.

backtop