Devyser BRCA NGS - Niềm Tin Cho Chất Lượng

Devyser BRCA NGS - Niềm Tin Cho Chất Lượng

Devyser BRCA NGS - Niềm Tin Cho Chất Lượng

Devyser BRCA NGS - Niềm Tin Cho Chất Lượng

Devyser BRCA NGS - Niềm Tin Cho Chất Lượng
Devyser BRCA NGS - Niềm Tin Cho Chất Lượng
  • MBS - Niềm tin cho chất lượng! Cung cấp giải pháp chẩn đoán y tế và phòng thí nghiệm tiên tiến, đặc
  • Devyser New Products for Hereditary Cancer Testing
  • Hội thảo trực tuyến DEVYSER: Thiết lập tiêu chuẩn hiện đại để cung cấp dự phòng RhD cá nhân hóa
  • Devyser Compact IVDR Certified
  • Invisorb® Spin Soil DNA
  • Giải pháp xét nghiệm Ung Thư toàn diện
Chi tiết sản phẩm

Devyser BRCA NGS

Mã sản phẩm 8-A100-8
Giải trình tự và xác định SNV và CNV của các gen BRCA1 và BRCA2
Thông số kỹ thuật
Thông tin
Video
Download

Pregnancy Icon

Phát hiện tất cả đột biến trong BRCA1 và BRCA2

45

Thời gian thao tác tay ít hơn 45 phút

5

Tổng quy trình phòng Lab trong năm giờ, từ DNA đến giải trình tự

 

Mỗi mẫu bệnh phẩm chỉ dùng một ống phản ứng duy nhất mà không cần chia mẫu

Sàng lọc BRCA được thực hiện đơn giản
Devyser BRCA NGS rất dễ thực hiện và có hiệu quả cao, phù hợp với các phòng thí nghiệm ở mọi quy mô. Bộ thuốc thử sẵn sàng sử dụng và quy trình thân thiện với người dùng, có thể đáp ứng với cả quy trình làm việc thủ công và tự động. Phương pháp giải trình tự mục tiêu và phạm vi bao phủ đồng nhất của các vùng mục tiêu sẽ tối đa hóa đầu ra của dữ liệu giải trình tự có liên quan trong mỗi lần chạy.

 

Phương pháp một ống phản ứng duy nhất
Định dạng ống đơn duy nhất của Devyser sắp xếp hợp lý hóa quy trình làm việc, giảm thời gian xử lý và giảm thiểu mọi rủi ro của hỗn hợp mẫu hoặc nhiễm chéo. Một ống trên mỗi mẫu tránh sự cần thiết phải tách mẫu và hỗ trợ quy trình làm việc lặp lại cho tất cả các loại mẫu. Bộ hóa chất primer PCR độc quyền cung cấp phạm vi bao phủ đầy đủ và đồng đều cho BRCA1 và BRCA2, bao gồm tất cả các mối nối exon và exon/intron. Bộ sản phẩm sử dụng thiết kế chồng lấp để xác định vùng indel vượt trội và phân tích CNV sau này. Devyser BRCA NGS phát hiện hiệu quả cả đột biến dòng mầm (germline) và đột biến sinh dưỡng (soma).

 

Phân tích dữ liệu chuyên dụng
Devyser BRCA NGS là giải pháp CE-IVD toàn diện với phần mềm diễn giải dữ liệu tích hợp để phân tích kết quả nhanh chóng, chính xác. Nó giảm chi phí xử lý trong phòng thí nghiệm bằng cách đảm bảo giải trình tự mục tiêu với độ đồng nhất cao và bằng cách tối đa hóa dung lượng mẫu trên mọi tế bào dòng chảy giải trình tự thế hệ mới. Có sẵn một số tùy chọn phần mềm phân tích đã được kiểm chứng đầy đủ, bao gồm cả phân tích CNV. Chúng có thể được triển khai cục bộ hoặc dựa trên đám mây. Chúng tôi cũng hỗ trợ tích hợp với các giải pháp phần mềm khác.

backtop