Devyser AZF Extension - Niềm Tin Cho Chất Lượng

Devyser AZF Extension - Niềm Tin Cho Chất Lượng

Devyser AZF Extension - Niềm Tin Cho Chất Lượng

Devyser AZF Extension - Niềm Tin Cho Chất Lượng

Devyser AZF Extension - Niềm Tin Cho Chất Lượng
Devyser AZF Extension - Niềm Tin Cho Chất Lượng
  • MBS - Niềm tin cho chất lượng! Cung cấp giải pháp chẩn đoán y tế và phòng thí nghiệm tiên tiến, đặc
  • Devyser New Products for Hereditary Cancer Testing
  • Hội thảo trực tuyến DEVYSER: Thiết lập tiêu chuẩn hiện đại để cung cấp dự phòng RhD cá nhân hóa
  • Devyser Compact IVDR Certified
  • Invisorb® Spin Soil DNA
  • Giải pháp xét nghiệm Ung Thư toàn diện
Chi tiết sản phẩm

Devyser AZF Extension

Xác định thể dị bội của các nhiễm sắc thể 13, 18, 21, X và Y
Thông số kỹ thuật
Thông tin
Video
Download
backtop