ctDNA EGFR Mutation Detection Kit - Niềm Tin Cho Chất Lượng

ctDNA EGFR Mutation Detection Kit - Niềm Tin Cho Chất Lượng

ctDNA EGFR Mutation Detection Kit - Niềm Tin Cho Chất Lượng

ctDNA EGFR Mutation Detection Kit - Niềm Tin Cho Chất Lượng

ctDNA EGFR Mutation Detection Kit - Niềm Tin Cho Chất Lượng
ctDNA EGFR Mutation Detection Kit - Niềm Tin Cho Chất Lượng
  • MBS - Niềm tin cho chất lượng! Cung cấp giải pháp chẩn đoán y tế và phòng thí nghiệm tiên tiến, đặc
  • Devyser New Products for Hereditary Cancer Testing
  • Hội thảo trực tuyến DEVYSER: Thiết lập tiêu chuẩn hiện đại để cung cấp dự phòng RhD cá nhân hóa
  • Devyser Compact IVDR Certified
  • Invisorb® Spin Soil DNA
  • Giải pháp xét nghiệm Ung Thư toàn diện
Chi tiết sản phẩm

ctDNA EGFR Mutation Detection Kit

Kit phát hiện 21 đột biến soma EGFR trên exon 19, 20 và 21 ở bệnh nhân ung thư phổi bằng kỹ thuật Real-time PCR.
Thông số kỹ thuật
Thông tin
Video
Download

- Đạt chứng nhận CE-IVD

- Mô tả: Mô khối u từ các bệnh nhân ung thư không tế bào nhỏ thường được xét nghiệm phát hiện sự xuất hiện của các đột biến soma EGFR để chẩn đoán sự đáp ứng với liệu pháp kháng tyrosine kinase EGFR (TKI). Tuy nhiên, trong một số trường hợp, mô khối u không đủ cho xét nghiệm. Những nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng DNA từ tế bào khối u tự do (ctDNA) từ huyết tương là một nguồn vật liệu di truyền khác để phát hiện các đột biến kháng và nhạy trong ung thư phổi. ctEGFR Mutation Detection Kit là một xét nghiệm không xâm lấn và rất nhạy, phát hiện một cách chính xác sự xuất hiện của các đột biến EGFR trong ctDNA từ huyết tương. Xét nghiệm xác định các đột biến nhạy (mất đoạn exon 19 và L858R) và kháng (T790M) phổ biến nhất trong EGFR.

- Bệnh phẩm: DNA bộ gen từ các tế bào tự do trong huyết tương.

- Kit phát hiện đột biến gen (kênh FAM) và Internal control (kênh VIC/HEX)

- Tương thích với các dòng máy: Rotor-Gene® Q, ABI Prism® 7500

backtop