CRCdx® RAS Mutation Detection Kit

CRCdx® RAS Mutation Detection Kit

CRCdx® RAS Mutation Detection Kit

CRCdx® RAS Mutation Detection Kit

CRCdx® RAS Mutation Detection Kit
CRCdx® RAS Mutation Detection Kit
 • MBS - Niềm tin cho chất lượng! Cung cấp giải pháp chẩn đoán y tế và phòng thí nghiệm tiên tiến, đặc
 • Devyser New Products for Hereditary Cancer Testing
 • Hội thảo trực tuyến DEVYSER: Thiết lập tiêu chuẩn hiện đại để cung cấp dự phòng RhD cá nhân hóa
 • Devyser Compact IVDR Certified
 • Invisorb® Spin Soil DNA
 • Giải pháp xét nghiệm Ung Thư toàn diện
Chi tiết sản phẩm

CRCdx® RAS Mutation Detection Kit

Mã sản phẩm CRCDX-RAS
Bộ kit phát hiện các biến thể đột biến trên hai gen KRAS và NRAS để hỗ trợ xác định bệnh nhân ung thư đại trực tràng hưởng lợi từ việc điều trị bằng Vectibix (panitumumab)
Thông số kỹ thuật
Thông tin
Video
Download

Mục đích sử dụng

Bộ phát hiện đột biến CRCdx® RAS là một xét nghiệm chẩn đoán Real-time PCR in vitro định tính (CE-IVD) nhằm phát hiện 35 biến thể của đột biến soma KRAS và NRAS exon 2, 3, 4 trong DNA gen được tách chiết từ các mẫu mô ung thư đại trực tràng (CRC), ngâm parafin (FFPE). Xét nghiệm này nhằm mục đích chẩn đoán đồng hành (CDx) để hỗ trợ xác định bệnh nhân ung thư đại trực tràng (mCRC) có thể được hưởng lợi từ việc điều trị bằng Vectibix (panitumumab) dựa trên kết quả xét nghiệm không phát hiện đột biến theo nhãn sản phẩm điều trị đã được phê duyệt.

Tính năng bộ

Phát hiện đột biến soma được tìm thấy trong exon 2, 3 và 4 của gen KRAS và NRAS. Bảng 1 liệt kê các đột biến được phát hiện bởi bộ thuốc thử này.

Bảng 1. Danh sách các đột biến trong KRAS và NRAS được phát hiện bởi CRCdx® RAS Mutation Detection Kit

Gene

Exon

AA Change

Nucleotide Change

Cosmic ID (COSV)

Reaction Mix

KRAS

2

G12A

c.35G>C

55497479

1

G12D

c.35G>A

55497369

G12R

c.34G>C

55497582

G12V

c.35G>T

55497419

G13D

c.38G>A

55497388

G12C

c.34G>T

55497469

2

G12S

c.34G>A

55497461

3

Q61H

c.183A>T

55499223

3

Q61H

c.183A>C

55498802

Q61L

c.182A>T

55504296

Q61R

c.182A>G

55498739

A59E

c.176C>A

55568979

A59G

c.176C>G

55604554

A59T

c.175G>A

55499283

4

K117N(AAC)

c.351A>C

55545304

4

K117N(AAT)

c.351A>T

55504752

K117R

c.350A>G

55937655

K117E

c.349A>G

55716212

A146T

c.436G>A

55501778

5

A146P

c.436G>C

55541748

A146V

c.437C>T

55498939

NRAS

2

G12D

c.35G>A

54736383

6

G12C

c.34G>T

54736487

G12S

c.34G>A

54736621

G13R

c.37G>C

54736550

G13V

c.38G>T

54736480

4

K117R

c.350A>G

104682079

3

Q61H (CAC)

c.183A>C

54736320

7

Q61H (CAT)

c.183A>T

54736991

Q61L

c.182A>T

54736624

Q61K

c.181C>A

54736310

Q61R

c.182A>G

54736340

3 and 4

A146T

c.436G>A

65731978

8

A59D

c.176C>A

54738004

A59T

c.175G>A

54743124

Mục đích sử dụng

Bộ phát hiện đột biến CRCdx® RAS là một xét nghiệm chẩn đoán Real-time PCR in vitro định tính (CE-IVD) nhằm phát hiện 35 biến thể của đột biến soma KRAS và NRAS exon 2, 3, 4 trong DNA gen được tách chiết từ các mẫu mô ung thư đại trực tràng (CRC), ngâm parafin (FFPE). Xét nghiệm này nhằm mục đích chẩn đoán đồng hành (CDx) để hỗ trợ xác định bệnh nhân ung thư đại trực tràng (mCRC) có thể được hưởng lợi từ việc điều trị bằng Vectibix (panitumumab) dựa trên kết quả xét nghiệm không phát hiện đột biến theo nhãn sản phẩm điều trị đã được phê duyệt.

Nguyên tắc khảo nghiệm

Bộ phát hiện đột biến CRCdx® RAS là một xét nghiệm dựa trên phản ứng chuỗi polymerase (PCR) sử dụng mồi đặc hiệu alen trong phản ứng ghép kênh để xác định sự hiện diện của các đột biến trong tổng số 8 phản ứng trên mỗi mẫu. Xét nghiệm không phân biệt giữa các đột biến trong mỗi nhóm. Các thuốc thử trong bộ thuốc thử bao gồm tám (8) lọ hỗn hợp mồi / đầu dò được thiết kế để phát hiện các nhóm đột biến riêng biệt (xem bảng hàm lượng bộ thuốc thử bên dưới), năm (5) lọ hỗn hợp phản ứng (enzyme) và một (1) lọ hỗn hợp kiểm soát dương tính. Cần có nước không chứa nuclease để kiểm soát không có mẫu (NTC) hoặc kiểm soát âm tính nhưng không được cung cấp cùng với bộ thuốc thử. Bộ kit cho phép xét nghiệm 40 mẫu.

Quy trình kiểm tra bao gồm ba (3) bước đơn giản:

 • Tách chiết DNA từ các phần mẫu ngâm parafin (FFPE)
 • Chạy phản ứng Real-time PCR
 • Phân tích và giải thích dữ liệu bằng Phần mềm phân tích PCR EntroGen (EPAS)™ verison 2.0

Xét nghiệm này có thể được hoàn thành trong khoảng 2 giờ kể từ khi phân lập DNA đến khi có kết quả xét nghiệm.

Thiết bị và vật liệu

 • Kit tách chiết DNA
 • Thiết bị Real-time PCR hai kênh màu

Hiệu năng

Tính an toàn và hiệu quả của Bộ thuốc thử phát hiện đột biến CRCdx RAS đã được đánh giá trong một nghiên cứu phù hợp bên ngoài được thiết kế để chứng minh không thua kém Bảng vật liệu đối chứng Praxis® Extended RAS chẩn đoán đồng hành được FDA phê duyệt nhằm mục đích xác nhận việc sử dụng xét nghiệm chẩn đoán đồng hành tiếp theo cho panitumumab (Vectibix®). Mục tiêu của nghiên cứu là chứng minh sự tương đương không thua kém của CRCdx® với Praxis® Extended RAS để suy ra hiệu quả của kết quả điều trị bằng Vectibix® vì bệnh nhân CRC không có đột biến KRAS hoặc NRAS có thể được hưởng lợi từ việc điều trị. Mô FFPE của bệnh nhân CRC lâm sàng lưu trữ thu được từ kho sinh học đã được thử nghiệm với CRCdx® RAS và Bảng vật liệu đối chứng Praxis® RAS mở rộng được FDA chấp thuận. Tổng cộng có 398 mẫu đã được xét nghiệm. Nghiên cứu đối chiếu đã được thực hiện để ước tính phần trăm tương đồng giữa CRCdx® RAS và Praxis®. So sánh mức độ đột biến đã được thực hiện để đánh giá phần trăm phù hợp. Phân tích đối chiếu đã chứng minh rằng CRCdx® có các thuộc tính PPA = 99,6%, NPA = 92% và OPA = 96,2%.

Bảng 2. Tổng hợp các kết quả Dương tính Positive, Âm tính, và tỉ lệ đồng thuận tổng thể của CRCdx® RAS với Praxis

 

Praxis

PPA

NPA

OPA

Mutant

WT

Total

CRCdx

Mutant

223

14

237

99.6%

92.0%

96.2%

WT

1

160

161

Total

     

 

 

backtop