C-kit Mutation Detection Kit - Niềm Tin Cho Chất Lượng

C-kit Mutation Detection Kit - Niềm Tin Cho Chất Lượng

C-kit Mutation Detection Kit - Niềm Tin Cho Chất Lượng

C-kit Mutation Detection Kit - Niềm Tin Cho Chất Lượng

C-kit Mutation Detection Kit - Niềm Tin Cho Chất Lượng
C-kit Mutation Detection Kit - Niềm Tin Cho Chất Lượng
  • MBS - Niềm tin cho chất lượng! Cung cấp giải pháp chẩn đoán y tế và phòng thí nghiệm tiên tiến, đặc
  • Devyser New Products for Hereditary Cancer Testing
  • Hội thảo trực tuyến DEVYSER: Thiết lập tiêu chuẩn hiện đại để cung cấp dự phòng RhD cá nhân hóa
  • Devyser Compact IVDR Certified
  • Invisorb® Spin Soil DNA
  • Giải pháp xét nghiệm Ung Thư toàn diện
Chi tiết sản phẩm

C-kit Mutation Detection Kit

Kit phát hiện 21 đột biến soma trên exon 9, 11 và 17 ở các bệnh nhân ung thư da ác tính bằng kỹ thuật Real-time PCR
Thông số kỹ thuật
Thông tin
Video
Download

- Đạt chứng nhận CE-IVD

- Mô tả: Đột biến KIT được phát hiện khoảng 5-30% ở dạng ung thư da ngọn chi và da niêm mạc, và ung thư da do ánh nắng mặt trời. Đột biến xảy ra chủ yếu trên exon 11 and thứ cấp trên exon 13, 17 và 18. Tỷ lệ đáp ứng chung với Inmatinib trong ung thư da có đột biến KIT từ 16-23%, điều này chứng minh giá trị của xét nghiệm đột biến KIT trong bệnh nhân ung thư da.

- Bệnh phẩm: DNA bộ gen từ mẫu mô ung thư

- Kit phát hiện đột biến gen (kênh FAM) và Internal control (kênh VIC/HEX)

- Tương thích với các dòng máy: ABI Prism® (7500/7500Fast)

backtop