CBFb-MYH11 One-Step Detection Kit - Niềm Tin Cho Chất Lượng

CBFb-MYH11 One-Step Detection Kit - Niềm Tin Cho Chất Lượng

CBFb-MYH11 One-Step Detection Kit - Niềm Tin Cho Chất Lượng

CBFb-MYH11 One-Step Detection Kit - Niềm Tin Cho Chất Lượng

CBFb-MYH11 One-Step Detection Kit - Niềm Tin Cho Chất Lượng
CBFb-MYH11 One-Step Detection Kit - Niềm Tin Cho Chất Lượng
  • MBS - Niềm tin cho chất lượng! Cung cấp giải pháp chẩn đoán y tế và phòng thí nghiệm tiên tiến, đặc
  • Devyser New Products for Hereditary Cancer Testing
  • Hội thảo trực tuyến DEVYSER: Thiết lập tiêu chuẩn hiện đại để cung cấp dự phòng RhD cá nhân hóa
  • Devyser Compact IVDR Certified
  • Invisorb® Spin Soil DNA
  • Giải pháp xét nghiệm Ung Thư toàn diện
Chi tiết sản phẩm

CBFb-MYH11 One-Step Detection Kit

Kit phát hiện và định lượng đảo đoạn NST CBFB-MYH11 Inv(16)(p13;q22) (type A, D, E) trong tuỷ xương hoặc máu ngoại vi từ các bệnh nhân ung thư máu bằng phương pháp One-step Real-time PCR.
Thông số kỹ thuật
Thông tin
Video
Download

- Đạt chứng nhận: CE-IVD

- Mô tả: tổ hợp đảo đoạn NST CBFB-MYH11 Inv(16)(p13;q22) xuất hiện 8-9% trong bệnh bạch cầu cấp dòng tủy, có ba dạng A, D, E. Đây là một tiêu chí để kiểm tra lượng tồn dư bệnh (MRD)

- Bệnh phẩm: ly trích RNA tổng số từ tế bào máu

- Kit phát hiện bất thường NST (kênh FAM) và Internal control (kênh HEX/VIC)

- Tương thích với các dòng máy: ABI (7500, 7900HT, StepOne, StepOne Plus); Rotor-Gene (Q, 3000, 6000); LightCycler 480

backtop