VKORC1 G3730A - MBS BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITTED

VKORC1 G3730A - MBS BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITTED

VKORC1 G3730A - MBS BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITTED

VKORC1 G3730A - MBS BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITTED

VKORC1 G3730A - MBS BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITTED
VKORC1 G3730A - MBS BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITTED
  • Devyser Compact IVDR Certified
  • Devyser
  • Invisorb® Spin Soil DNA
  • Giải pháp xét nghiệm Ung Thư toàn diện
Chi tiết sản phẩm

VKORC1 G3730A

Mã sản phẩm VKORC1 G3730A
Thông số kỹ thuật
Thông tin
Video
Download
backtop