VKORC1 G1639A

VKORC1 G1639A

VKORC1 G1639A

VKORC1 G1639A

VKORC1 G1639A
VKORC1 G1639A
  • Devyser New Products for Hereditary Cancer Testing
  • Triển Lãm Medipharm 2023
  • Thông Báo Lịch Nghỉ Du Lịch Hè
  • Devyser Compact IVDR Certified
  • Devyser
  • Invisorb® Spin Soil DNA
  • Giải pháp xét nghiệm Ung Thư toàn diện
Chi tiết sản phẩm

VKORC1 G1639A

Mã sản phẩm VKORC1 G1639A
Kit Real-time PCR phát hiện alen đột biến VKORC1 G1639A, cho phép phân biệt ba kiểu gen: đồng hợp với alen bình thường, đồng hợp với alen đột biến và dị hợp tử từ DNA người.
Thông số kỹ thuật
Thông tin
Video
Download

- Đạt chứng nhận: CE-IVD

Độ nhạy: khoảng từ 10-20 ng/µl

- Thể tích phản ứng: 25 ml (5 ml DNA mẫu)

- Thời gian thực hiện: khoảng 2 tiếng bao gồm thời gian cài đặt phản ứng và chạy Real-time PCR.

- Bao gồm chứng dương Human DNA Reference (HD), là DNA từ nhau thai người đã biết kiểu gen.

backtop