Xét nghiệm thể dị bội nhiễm sắc thể 21

Xét nghiệm thể dị bội nhiễm sắc thể 21

Xét nghiệm thể dị bội nhiễm sắc thể 21

Xét nghiệm thể dị bội nhiễm sắc thể 21

Xét nghiệm thể dị bội nhiễm sắc thể 21
Xét nghiệm thể dị bội nhiễm sắc thể 21
  • Devyser New Products for Hereditary Cancer Testing
  • Triển Lãm Medipharm 2023
  • Thông Báo Lịch Nghỉ Du Lịch Hè
  • Devyser Compact IVDR Certified
  • Devyser
  • Invisorb® Spin Soil DNA
  • Giải pháp xét nghiệm Ung Thư toàn diện
Chi tiết sản phẩm

Devyser Resolution 21

Mã sản phẩm 8-A012.2-21
Phân tích định lượng nhanh cho xét nghiệm độc lập, độ phân giải hoặc phản xạ của nhiễm sắc thể 21.
Thông số kỹ thuật
Thông tin
Video
Download

21

Phân tích dị bội nhanh trước khi sinh của nhiễm sắc thể 21

DNA

Yêu cầu lượng DNA bộ gen tối thiểu

5

Kết quả trong vòng chưa đầy năm giờ

Devyser Resolution 21 là một bộ QF-PCR để phân tích thể dị bội nhanh chóng của nhiễm sắc thể 21 bằng cách sử dụng chín chỉ dấu STR trên nhiễm sắc thể 21.

backtop