Devyser CFTR NGS - MBS BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITTED

Devyser CFTR NGS - MBS BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITTED

Devyser CFTR NGS - MBS BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITTED

Devyser CFTR NGS - MBS BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITTED

Devyser CFTR NGS - MBS BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITTED
Devyser CFTR NGS - MBS BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITTED
  • Thông Báo Nghỉ Lễ 2 tháng 9
  • Devyser New Products for Hereditary Cancer Testing
  • Triển Lãm Medipharm 2023
  • Thông Báo Lịch Nghỉ Du Lịch Hè
  • Devyser Compact IVDR Certified
  • Devyser
  • Invisorb® Spin Soil DNA
  • Giải pháp xét nghiệm Ung Thư toàn diện
Chi tiết sản phẩm

Devyser CFTR NGS

Mã sản phẩm 8-A101-8
Giải trình tự và xác định SNV và CNV của gen CFTR
Thông số kỹ thuật
Thông tin
Video
Download
backtop