Devyser AZF V2 - MBS BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITTED

Devyser AZF V2 - MBS BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITTED

Devyser AZF V2 - MBS BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITTED

Devyser AZF V2 - MBS BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITTED

Devyser AZF V2 - MBS BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITTED
Devyser AZF V2 - MBS BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITTED
  • Devyser New Products for Hereditary Cancer Testing
  • Triển Lãm Medipharm 2023
  • Thông Báo Lịch Nghỉ Du Lịch Hè
  • Devyser Compact IVDR Certified
  • Devyser
  • Invisorb® Spin Soil DNA
  • Giải pháp xét nghiệm Ung Thư toàn diện
Chi tiết sản phẩm

Devyser AZF V2

Mã sản phẩm 8-A019.2
Phát hiện vi mất đoạn nhiễm sắc thể Y: AZFa: sY86, sY84 AZFb: sY127, sY134 AZFc: sY255, sY254. Vùng đối chứng: ZFY/ZFX, sY14 (SRY)
Thông số kỹ thuật
Thông tin
Video
Download
backtop