Devyser AZF Extension - MBS BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITTED

Devyser AZF Extension - MBS BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITTED

Devyser AZF Extension - MBS BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITTED

Devyser AZF Extension - MBS BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITTED

Devyser AZF Extension - MBS BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITTED
Devyser AZF Extension - MBS BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITTED
  • Thông Báo Nghỉ Lễ 2 tháng 9
  • Devyser New Products for Hereditary Cancer Testing
  • Triển Lãm Medipharm 2023
  • Thông Báo Lịch Nghỉ Du Lịch Hè
  • Devyser Compact IVDR Certified
  • Devyser
  • Invisorb® Spin Soil DNA
  • Giải pháp xét nghiệm Ung Thư toàn diện
Chi tiết sản phẩm

Devyser AZF Extension

Xác định thể dị bội của các nhiễm sắc thể 13, 18, 21, X và Y
Thông số kỹ thuật
Thông tin
Video
Download
backtop