CYP2C19*17 (-806 C>T) - MBS BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITTED

CYP2C19*17 (-806 C>T) - MBS BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITTED

CYP2C19*17 (-806 C>T) - MBS BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITTED

CYP2C19*17 (-806 C>T) - MBS BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITTED

CYP2C19*17 (-806 C>T) - MBS BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITTED
CYP2C19*17 (-806 C>T) - MBS BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITTED
  • Devyser Compact IVDR Certified
  • Devyser
  • Invisorb® Spin Soil DNA
  • Giải pháp xét nghiệm Ung Thư toàn diện
Chi tiết sản phẩm

CYP2C19*17 (-806 C>T)

Kit Real-time PCR phát hiện alen đột biến CYP2C19*17 (-806 C>T), cho phép phân biệt ba kiểu gen: đồng hợp với alen bình thường, đồng hợp với alen đột biến và dị hợp tử từ DNA người.
Thông số kỹ thuật
Thông tin
Video
Download

- Đạt chứng nhận CE-IVD.

- Độ nhạy: khoảng từ 10-20 ng/ µl.

- Thể tích phản ứng: 25 ml (5 ml DNA mẫu).

- Thời gian thực hiện: khoảng 2 tiếng bao gồm thời gian cài đặt phản ứng và chạy Real-time PCR.

- Bao gồm chứng dương Human DNA Reference (HD) là DNA từ nhau thai người đã biết kiểu gen.

backtop